Deelnemersreglement
Kamermuziek Concours Jong Gelre 2023

1 a. Aan het concours kunnen meedoen: elk duo, trio of ander ensemble, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

1 b. Elk ensemble kan gevormd worden door musici (deelnemers), zowel die overwegen misschien naar het conservatorium te gaan, of al aan een conservatorium studeren, of weten nooit naar een conservatorium te gaan, maar wel heel mooi kunnen spelen op hun instrument..

1 c. De leeftijd van elke deelnemer is op de datum van de finale van het concours niet hoger dan 19 jaar.
– Als minstens één musicus (deelnemer) van een ensemble ouder is dan de aangegeven leeftijd, dan wordt het gemiddelde genomen van de leeftijden van de spelers van dat ensemble: dat gemiddelde mag niet hoger zijn dan 19,9.

2. Elke deelnemer dient bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen (met doorhaling van BSN nummer) dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname.

3 a. Elk ensemble levert bij aanmelding een video in waarop het gehele of gedeeltelijke te spelen repertoire te zien en te horen is, gespeeld door het ensemble. De jury selecteert uit alle aanmeldingen op basis van de video’s 6 ensembles. Deze 6 ensembles spelen in de finale voor de jury. Tijdens de finale zal er publiek aanwezig zijn.

3 b. Een optreden mag in de finale maximaal 15 minuten duren. Korter mag, langer niet. Als het optreden te lang blijkt te zijn, mag de jury het optreden van een ensemble inkorten.

4 a. De inschrijving start op 1 februari 2023 en sluit op 23 juni 2023. Een inschrijving is pas compleet bij het aanleveren van:
(i) een volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
(ii) een video (bijvoorbeeld een YouTube-link of via WeTransfer) waarop het gehele of gedeeltelijke te spelen repertoire te zien en te horen is;
(iii) het voldoen van het inschrijfgeld.

4 b. De video mag na de inschrijving gestuurd worden, maar niet later dan 1 juni 2023.

4 c. Het maximum aantal inschrijvingen is gesteld op 20 ensembles. In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare deelname-plaatsen, wordt eerst gekeken naar de kwaliteit van de inzending. Bij gelijke kwaliteit geldt de volgorde van het moment van het ontvangen van een complete inschrijving.

5. Het is de bedoeling dat de deelnemende ensembles klassieke muziek spelen. Een ensemble mag zelf bepalen welk(e) stuk(ken) dat is (zijn). Neem bij twijfel over de vraag of het gekozen repertoire klassiek is of niet, contact op met de organisatie via jong@kamermuziekconcoursgelre.nl. Let op: eventuele wijzigingen in het programma na inschrijving zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

6. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; €65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of het concours om andere redenen geen doorgang kan vinden.

7. Uiterlijk 24 juni 2023 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is toegelaten tot het concours. Uiterlijk 2 juli 2023 krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd.

8. Het concours bestaat uit een voorselectie en een finale. De jury bepaalt op basis van de ingezonden video’s welke 6 ensembles toegelaten worden tot de finale. De finale voor de jury en publiek vindt plaats op zondag 9 juli 2023 in het Auditorium van Akoesticum te Ede.

9. Na afloop van de finale krijgen de ensembles een persoonlijke terugkoppeling van de juryleden. Bij deze terugkoppeling zijn alleen de musici van het betreffende ensembles en eventueel een bestuurslid aanwezig.

10. Tijdens het concours is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt het ensemble zelf mee.

11. Als een ensemble muziek op het repertoire heeft waarvan de auteursrechten nog niet zijn verlopen, is het spelen van kopieën bij wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

12. Bij de inschrijving geven de deelnemers van het ensemble aan het Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen, het werven en deelnemen van publiek, en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de marketing-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in marketinguitingen.

13. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie.

14. De te winnen prijzen zijn de Jong Gelre Prijs en een Publieksprijs. Deze kunnen bestaan uit een te geven concert of een masterclass. Als het een masterclass betreft moet deze hebben plaatsgevonden uiterlijk voor 31 december 2024. Overschrijding van deze datum kan alleen na overleg met het bestuur van stichting Kamermuziek Concours Gelre. Om een zo soepel mogelijke gang van zaken te realiseren, zal  op 1 november 2024 een ijkmoment zijn.