Deelnemersreglement
Performancedag Jong Gelre 2024

1 a. Aan de Performancedag kunnen meedoen: elk duo, trio of ander ensemble, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

1 b. Elk ensemble kan gevormd worden door musici (deelnemers), zowel die overwegen misschien naar het conservatorium te gaan, of al aan een conservatorium studeren, of weten nooit naar een conservatorium te gaan, maar wel heel mooi kunnen spelen op hun instrument.

 1 c. De leeftijd van elke deelnemer is op de datum van de Performancedag niet hoger dan 19 jaar.
– Als minstens één musicus (deelnemer) van een ensemble ouder is dan de aangegeven leeftijd, dan wordt het gemiddelde genomen van de leeftijden van de spelers van dat ensemble: dat gemiddelde mag niet hoger zijn dan 19,9.

2. Elke deelnemer dient bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen (met doorhaling van BSN nummer) dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname.

3. Bij aanmelding kiest het ensemble op welke manier zij wil deelnemen. Er zijn 3 categorieën:

– categorie 1 : spelen en geen feedback krijgen van musici uit de professionele kamermuziekwereld en ook geen deelname aan het concours;

– categorie 2 : spelen én feedback krijgen van musici uit de professionele kamermuziekwereld, maar niet deelnemen aan het concours;

– categorie 3 : spelen én feedback krijgen van de jury én deelnemen aan het concours. 

4 a. Elk ensemble levert bij aanmelding een video in waarop het gehele of gedeeltelijke te spelen repertoire te zien en te horen is, gespeeld door het ensemble. De selectie commissie selecteert uit alle aanmeldingen op basis van de video’s 6 ensembles. Deze 6 ensembles spelen op de Performancedag op zaterdag 14 september 2024 in het Auditorium van Akoesticum in Ede voor publiek. 

4 b. Een optreden mag maximaal 15 minuten duren. Korter mag, langer niet.

5 a. De inschrijving start op 1 februari 2024 en sluit op 1 juli 2024. Een inschrijving is pas compleet bij het aanleveren van: 

(i) een volledig ingevuld inschrijvingsformulier; 

(ii) een video (bijvoorbeeld een YouTube-link of via WeTransfer) waarop het gehele of gedeeltelijke te spelen repertoire te zien en te horen is; 

(iii) het voldoen van het inschrijfgeld. 

5 b. De video mag na de inschrijving gestuurd worden, maar niet later dan 1 juli 2024. 

6. Het is de bedoeling dat de deelnemende ensembles klassieke muziek spelen. Een ensemble mag zelf bepalen welk(e) stuk(ken) dat is (zijn). Neem bij twijfel over de vraag of het gekozen repertoire klassiek is of niet, contact op met de organisatie via jong@kamermuziekconcoursgelre.nl. Let op: eventuele wijzigingen in het programma na inschrijving zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

7. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; € 65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of de Performancedag om andere redenen geen doorgang kan vinden. 

8. Uiterlijk 1 augustus 2024 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is toegelaten tot de Performance dag. Uiterlijk 1 september 2024 krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd.

9. De selectie-commissie maakt de selectie op basis van de ingezonden video’s. De Performancedag vindt plaats op zaterdag 14 september 2024 in het Auditorium van Akoesticum te Ede.

10. Deelnemers aan categorie 2 en 3 krijgen na afloop van hun optreden feedback van musici uit de professionele kamermuziekwereld. Bij deze terugkoppeling zijn alleen de musici van het betreffende ensembles en eventueel een bestuurslid aanwezig. 

11. Tijdens de Performancedag is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt het ensemble zelf mee.

12. Als een ensemble muziek op het repertoire heeft waarvan de auteursrechten nog niet zijn verlopen, is het spelen van kopieën bij wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Voor deelnemers aan categorie 3 (concours) is het niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

13. Bij de inschrijving geven de deelnemers van het ensemble aan stichting  Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen, het werven en deelnemen van publiek, en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de marketing-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in marketing-uitingen.

14. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie.

15. De ensembles die voor categorie 3 zich hebben ingeschreven en dus deelnemen aan het concours, kunnen de Jong Gelre Prijs en/of  een publieksprijs winnen. Deze kunnen bestaan uit een te geven concert of een masterclass. Als het een masterclass betreft moet deze hebben plaatsgevonden uiterlijk voor 31 december 2025. Overschrijding van deze datum kan alleen na overleg met het bestuur van stichting Kamermuziek Concours Gelre. Om een zo soepel mogelijke gang van zaken te realiseren, zal  op 1 november 2025 een ijk moment zijn. 

16. Ter voorbereiding op deelname aan de Performancedag Jong Gelre  2024 kan een ensemble de hulp inroepen van de KCJG Academy. Zie voor werkwijze en voorwaarden het aparte document KCJG Academy.