Inschrijfdatum verlegd naar 15 juli

De geldende maatregelen maken het al een tijd lastig om bij elkaar te komen en samen te musiceren. Dit realiseren we ons terdege. Gelukkig lijkt de situatie aan de beterende hand. KCG is vol goede moed en we zetten alles op alles om het concours in september te laten plaatsvinden. We hebben besloten de inschrijfdatum te verleggen naar 15 juli. Ensembles krijgen zo de tijd om eerst het samen spelen weer op te pakken en plannen te maken voor de toekomst. We hopen dat Kamermuziek Concours Gelre 2021 een frisse start kan zijn van het muzikale leven.