Deelnemersreglement Stichting Kamermuziek Concours Gelre 2021

Deelnemersreglement Stichting Kamermuziek Concours Gelre 2021

1. Aan het concours kunnen meedoen: alle ensembles, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

2. Elke deelnemer dient bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname

3. Een optreden mag zowel in de voorronde als in de finale maximaal 10 minuten duren. Korter mag, langer niet. Er worden daarnaast 3 minuten gereserveerd voor het opkomen, stemmen, applaus in ontvangst nemen en weggaan. Als het optreden te lang blijkt te zijn, mag de jury het optreden van een deelnemer inkorten.

4. De inschrijving start op 1 februari 2021 en sluit op 15 juli 2021. Een inschrijving is pas compleet bij het aanleveren van een filmpje waarop het te spelen repertoire te zien en te horen is (bijvoorbeeld een YouTube-link of via WeTransfer) en het voldoen van het inschrijfgeld. Het filmpje mag na de inschrijving gestuurd worden, maar niet later dan 15 juli 2021. Bij het toelaten wordt in geval van gelijke kwaliteit gekeken naar het moment van ontvangen van de complete inschrijving.

5. Het is de bedoeling dat de deelnemende ensembles klassieke muziek spelen. Een ensemble mag zelf bepalen welk(e) stuk(ken) dat is (zijn). Neem bij twijfel over de vraag of het gekozen repertoire klassiek is of niet, contact op met de organisatie via info@kamermuziekconcoursgelre.nl. Let op: eventuele wijzigingen in het programma na inschrijving zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

6. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; € 65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of het concours om andere redenen geen doorgang kan vinden. *

7. Uiterlijk 20 juli 2021 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is toegelaten tot het concours. Uiterlijk twee weken voor het concours krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd.

8. Het concours bestaat uit een voorronde en een finale. De voorronde vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 in het Akoesticum te Ede. De finale vindt plaats op zondag 19 september 2021 in De Vereeniging te Nijmegen. Op 18 september 2021 na afloop van de voorronde en het juryberaad wordt bekend gemaakt welke deelnemers er in de finale op zondag zullen optreden. Het is belangrijk dat de ensembles op beide dagen beschikbaar zijn.

9. Op het concours is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt de deelnemer zelf mee.

10. Het spelen van kopieën is bij de wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

11. Bij de inschrijving geven de deelnemers aan het Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de reclame-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in reclame-uitingen.

12. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

* Als door maatregelen van de overheid i.v.m. covid-19 geen doorgang van het concours 2021 kan plaatsvinden, dan zal het concours verplaatst worden naar een andere datum. Deelnemende ensembles kunnen hiermee instemmen, mits er geen wijzigingen door het ensemble worden gemaakt in de muziekkeuze en de musici van het ensemble. Deelnemende ensembles die niet instemmen met de verplaatsing krijgen hun inschrijfgeld terug.