Deelnemersreglement Stichting Kamermuziek Concours Gelre 2021

Deelnemersreglement Stichting Kamermuziek Concours Gelre 2021 

1. Aan het concours kunnen meedoen: alle ensembles, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

2 a. Er zijn twee categorieën. Categorie één is voor ensembles met spelers die les hebben aan een conservatorium; categorie twee is voor ensembles met spelers die niet les hebben aan een conservatorium. Als een ensemble uit een mix van beide categorieën bestaat dan wordt dat ensemble ingedeeld bij de categorie met spelers die les hebben aan een conservatorium. 

 2 b. Beide categorieën worden onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen. Leeftijdsgroep één: van 12 tot en met 19 jaar; leeftijdsgroep twee: van 20 tot en met 25 jaar. De datum van het concours is hierin bepalend. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt: als minstens één speler van een ensemble buiten deze grenzen valt, dwz ouder is dan de aangegeven leeftijden, dan wordt het gemiddelde genomen van de leeftijden van de spelers van dat ensemble: bij de jongste leeftijdsgroep mag dat gemiddelde niet hoger zijn dan 20 en bij de oudste leeftijdsgroep niet hoger zijn dan 26. De leeftijden gelden als ronde getallen; het gemiddelde kan in decimalen zijn, maar niet hoger dan de ronde getallen 20 resp 26.

2 c. Bij twijfel is het aan de organisatie om vast te stellen in welke categorie en/of bij welke leeftijdsgroep het ensemble wordt ingedeeld. 

3. De deelnemers dienen bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname. 

4. Een optreden mag zowel in de voorronde als in de finale maximaal 10 minuten duren. Korter mag, langer niet. Er worden daarnaast 3 minuten gereserveerd voor het opkomen, stemmen, applaus in ontvangst nemen en weggaan. Als het optreden te lang blijkt te zijn, mag de jury het optreden van een deelnemer inkorten. 

5. De inschrijving start op 1 februari 2021 en sluit op 1 juni 2021. Tegelijk met de inschrijving geeft het ensemble de link op YouTube waaronder een opname van het ensemble met het te spelen repertoire te zien en te beluisteren is. Er is plaats voor 40 ensembles d.w.z per categorie 20 en per leeftijdsgroep 10. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde inschrijfformulieren, voldaan inschrijfgeld en vermelding van de link naar het filmpje op YouTube. Het is mogelijk de link op YouTube pas na inschrijving te geven, maar dit moet dan wel uiterlijk op 30 juni 2021.

6. Het is de bedoeling dat je een klassiek stuk speelt. Je mag zelf bepalen welk stuk dat is. Twijfel je over de vraag of jouw stuk ‘klassiek’ is, dan kun je contact opnemen met de organisatie via info@kamermuziekconcoursgelre.nl. Hoewel de inschrijving sluit op 1 juni kun je uiterlijk op 30 juni 2021 aan de organisatie laten weten of je een wijziging in je eerder opgegeven programma wilt maken. Wijziging na die datum kan leiden tot uitsluiting van het concours. 

7. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; € 65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of het concours om andere redenen geen doorgang kan vinden. *

8. Uiterlijk 1 juli 2021 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is ingeschreven voor deelname. Uiterlijk twee weken voor het concours krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd. 

9. Het concours bestaat uit een voorronde en een finale. De voorronde vindt plaats op zaterdag 18 september 2021 in het Akoesticum te Ede. De finale vindt plaats op zondag 19 september 2021 in De Vereeniging te Nijmegen. Op 18 september 2021 na afloop van de voorronde en het juryberaad wordt bekend gemaakt welke deelnemers er in de finale op zondag zullen optreden. Het is belangrijk dat de ensembles op beide dagen beschikbaar zijn. 

10. Op het concours is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt de deelnemer zelf mee. 

11. Het spelen van kopieën is bij de wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen. 

12. Bij de inschrijving geven de deelnemers aan het Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de reclame-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in reclame-uitingen. 

13. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie. 

* Als door maatregelen van de overheid i.v.m. covid-19 geen doorgang van het concours 2021 kan plaatsvinden, dan zal het concours verplaatst worden naar een andere datum. Deelnemende ensembles kunnen hiermee instemmen, mits er geen wijzigingen door het ensemble worden gemaakt in de muziekkeuze en de musici van het ensemble. Deelnemende ensembles die niet instemmen met de verplaatsing krijgen hun inschrijfgeld terug.