Deelnemersreglement Stichting Kamermuziek Concours Gelre 2022

1 a. Aan het concours kunnen meedoen: elk duo, trio of ander ensemble, de grootte maakt niet uit, maar altijd zonder dirigent, waarbij in geval van een duo geen sprake mag zijn van een solist en een begeleider. En voor alle duidelijkheid: de solist is uitgesloten.

1 b. Elk ensemble kan gevormd worden door musici, zowel die overwegen eventueel naar het conservatorium te gaan, als die al aan een conservatorium studeren. 

1 c. De enige verdeling die gemaakt wordt, is die in twee leeftijdscategorieën: van 12 tot en met 19 jaar en van 20 tot en met 25 jaar. De leeftijd op de datum van de finale van het concours is hierin bepalend.

– Als minstens één speler van een ensemble buiten deze grenzen valt, d.w.z. ouder is dan de aangegeven leeftijden van de betreffende categorie, dan wordt het gemiddelde genomen van de leeftijden van de spelers van dat ensemble: bij de jongste leeftijdsgroep mag dat gemiddelde niet hoger zijn dan 20,9 en bij de oudste leeftijdsgroep niet hoger zijn dan 25,9.

2. Elke deelnemer dient bij aanvang van de voorronde door middel van een (kopie) legitimatiebewijs aan te tonen (met doorhaling van BSN nummer) dat hij/zij de juiste leeftijd heeft op het moment van deelname. Indien een deelnemer geen legitimatie kan tonen, wordt de deelnemer en het ensemble waartoe de deelnemer behoort, uitgesloten van deelname.

3 a. Een optreden mag zowel in de voorronde als in de halve finale maximaal 10 minuten duren; in de finale mag dat 15 minuten duren. Korter mag, langer niet. Er worden daarnaast 3 minuten gereserveerd voor het opkomen, stemmen, applaus in ontvangst nemen en weggaan. Als het optreden te lang blijkt te zijn, mag de jury het optreden van een ensemble inkorten.

3 b. Elk ensemble speelt in de halve finale hetzelfde repertoire dat zij ook al gespeeld heeft in de voorronde. In de finale mag gekozen worden voor ander repertoire. Bij inschrijving moet zowel het repertoire voor de voorronde en halve finale opgegeven worden, als het repertoire voor de finale.

4 a. De inschrijving start op 1 februari 2022 en sluit op 15 juni 2022. Een inschrijving is pas compleet bij het aanleveren van 

(i) een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, 

(ii) een filmpje (bijvoorbeeld een YouTube-link of via WeTransfer) waarop het gehele te spelen repertoire (voorronde/halve finale en finale te zien en te horen is of een gedeelte van dat repertoire, en 

(iii) het voldoen van het inschrijfgeld. 

4 b. Het filmpje mag na de inschrijving gestuurd worden, maar niet later dan 1 juli 2022. 

4 c. Er is in de voorronde plaats voor 40 ensembles: 20 per categorie. In geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare deelname-plaatsen, wordt eerst gekeken naar de kwaliteit van de inzending  Bij gelijke kwaliteit geldt de volgorde van het moment van het ontvangen van een complete inschrijving. 

5. Het is de bedoeling dat de deelnemende ensembles klassieke muziek spelen. Een ensemble mag zelf bepalen welk(e) stuk(ken) dat is (zijn). Neem bij twijfel over de vraag of het gekozen repertoire klassiek is of niet, contact op met de organisatie via info@kamermuziekconcoursgelre.nl. Let op: eventuele wijzigingen in het programma na inschrijving zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

6. Het inschrijfgeld bedraagt €35,- voor een duo; €45,- voor een trio; €55 ,- voor een kwartet; € 65,- voor een kwintet t/m elk groter ensemble. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, ook niet als het ensemble het optreden annuleert of het concours om andere redenen geen doorgang kan vinden. *

7. Uiterlijk 20 juni 2022 krijgt een ensemble – dat aan alle inschrijvingsvoorwaarden heeft voldaan – bericht of het ensemble is toegelaten tot het concours. Uiterlijk twee weken voor het concours krijgt het ensemble het programma van het concours toegezonden waarin staat wanneer het ensemble zal optreden. Dit schema kan niet meer worden gewijzigd.

8. Het concours bestaat uit een voorronde, een halve finale en een finale. De voorronde en de halve finale vinden plaats op zaterdag 9 juli 2022 respectievelijk zondag 10 juli 2022, beide in Akoesticum te Ede. De finale vindt plaats op zondag 25 september 2022 in De Vereeniging te Nijmegen, Kleine Zaal. Op zaterdag 9 juli 2022, na afloop van de voorronde en het juryberaad, wordt bekend gemaakt welke ensembles in de halve finale op zondag 10 juli 2022 zullen optreden. Op zondag 10 juli 2022, na afloop van de halve finale en het juryberaad, wordt bekend gemaakt welke ensembles in de finale op zondag 25 september 2022 zullen optreden. Elk ensembles is verplicht op alle dagen beschikbaar te zijn.

9. Na afloop van de finale krijgen de ensembles een persoonlijke terugkoppeling van de juryleden. Bij deze terugkoppeling zijn alleen de musici van het betreffende ensembles en eventueel een bestuurslid aanwezig. 

10. Tijdens het concours is maximaal één vleugel aanwezig. Alle andere benodigde instrumenten neemt het ensemble zelf mee.

11. Als een ensemble muziek op het repertoire heeft waarvan de auteursrechten nog niet zijn verlopen, is het spelen van kopieën bij wet strafbaar als de originele, gedrukte muziek niet kan worden getoond. Het is niet noodzakelijk om bladmuziek van de te spelen werken in te sturen of aan de jury te overhandigen.

12. Bij de inschrijving geven de deelnemers van het ensemble aan het Kamermuziek Concours Gelre toestemming om hun (persoons-)gegevens te gebruiken voor het organiseren van concoursen, het werven en deelnemen van publiek, en toestemming voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal in de marketing-uitingen van het Kamermuziek Concours Gelre. Een deelnemer kan bij de inschrijving bezwaar maken tegen het gebruik in marketing-uitingen.

13. Afwijkingen van het reglement zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de organisatie.

* Als door maatregelen van de overheid i.v.m. covid-19 geen doorgang van het concours 2022 kan plaatsvinden, dan zal het concours verplaatst worden naar een andere datum. Deelnemende ensembles kunnen hiermee instemmen, mits er geen wijzigingen door het ensemble worden gemaakt in de muziekkeuze en de musici van het ensemble. Deelnemende ensembles die niet instemmen met de verplaatsing krijgen hun inschrijfgeld terug.